Pro Marshall
Vulnerabilități și riscuri la corupție în sistemul apărării

Vulnerabilități și riscuri la corupție în sistemul apărării

  • 26.10.2022

Centrul Pro Marshall din Republica Moldova implementează proiectul ”Vulnerabilități și riscuri de corupție în sistemul de apărare al Republicii Moldova”

În cadrul proiectului va fi realizată cercetarea ”Vulnerabilitățile și riscurile la corupție din sistemul apărării în contextul racordării Republicii Moldova la statutul de țară candidată a aderării la Uniunea Europeană”.
Scopul cercetării este identificarea vulnerabilităților și riscurilor ce pot afecta integritatea instituțională în cadrul Ministerului Apărării. Cercetarea va fi realizată prin prisma racordării Republicii Moldova la statutul de țară candidată a Uniunii Europene. În cadrul cercetării va fi analizat gradul de aplicabilitate a politicilor de integritate în sectorul apărării; vor fi studiate practicile internaționale în prevenirea și tratarea riscurilor și vulnerabilităților la incidente de integritate în sectorul apărării.
Adițional, va fi măsurată percepția privind vulnerabilitățile și riscurile la corupție a angajaților din cadrul Ministerului Apărării și al subdiviziunilor sale structurale.

La finele proiectului va fi organizată o ședință de validare a rezultatelor cu antrenarea conducătorilor subdiviziunilor structurale a Ministerului Apărării și vor fi prezentate recomandările specifice de prevenire / tratare a vulnerabilităților și riscurilor.

Cercetarea va ține cont de aquis-ul comunitar și politicile anticorupție promovate la nivelul Uniunii Europene prin prisma procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și de cadrul geopolitic existent.

********************************************************************************
Cercetarea este realizată cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

Product Image