Pro Marshall
Studiu: Riscurile și vulnerabilitățile de corupție în domeniul achizițiilor publice în cadrul MAI și managementul acestora

Studiu: Riscurile și vulnerabilitățile de corupție în domeniul achizițiilor publice în cadrul MAI și managementul acestora

  • 05.03.2020

Achizițiile publice fac parte dintr-un proces complex, care urmează să asigure aprovizionarea bunurilor și serviciilor publice, dezvoltarea infrastructurii, funcționalitatea instituțiilor publice, să contribuie la crearea mediului competitiv, la promovarea bunelor practici și la utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice. Achizițiile publice reprezintă una dintre activitățile guvernamentale cele mai vulnerabile actelor de corupție, iar riscurile sunt și mai mari în domeniul ordinii publice din cauza sumelor mari de bani implicate, contractelor complexe și cu valoare ridicată, număr redus de furnizori, ceea ce ajută la dezvoltarea relațiilor personale stabile și la faptul că poate fi aplicat secretul de stat. Această lucrare își propune să analizeze riscurile și vulnerabilitățile de corupție din cadrul achizițiilor publice ale Ministerului Afacerilor Interne și managementul acestora.

Studiul este elaborat în cadrul Programului de granturi mici penrtu monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului ”Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Novegiei.

Product Image