Pro Marshall
Cercetare: Instrumente și mecanisme de asigurare a implementării politicilor de integritate în cadrul MAI

Cercetare: Instrumente și mecanisme de asigurare a implementării politicilor de integritate în cadrul MAI

  • 10.03.2020

Ordinea publică reprezintă un domeniu strategic, cu un impact asupra bunăstării și securității în societate. Domeniul ordine publică exprimă starea de funcționare eficace a instituțiilor de drept, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, apărarea bunurilor publice și bunurilor proprietate privată. Aceste responsabilități și competente, sunt atribuite sistemului afacerilor interne. În aceste circumstanțe Ministerului Afacerilor Interne îi revine rolul determinant în implementarea cu strictețe a rigorilor de integritate profesională. Buna implementare a politicilor de integritate profesională este condiționată de coerența și eficiența instrumentelor și mecanismelor aplicate.

Product Image