Pro Marshall
RAPORT ALTERNATIV DE MONITORIZARE A PLANULUI SECTORIAL DE ACȚIUNI ANTICORUPȚIE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII ORDINII PUBLICE

RAPORT ALTERNATIV DE MONITORIZARE A PLANULUI SECTORIAL DE ACȚIUNI ANTICORUPȚIE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII ORDINII PUBLICE

  • 01.03.2020

Prezentul Raport Alternativ este realizat în perioada august 2019 - februarie 2020 și implică acțiunile implementate de MAI și a instituțiilor subordonate în perioada lunilor  ianuarie-decembrie 2019.

Obiectivul Planului - Creşterea nivelului integrităţii, responsabilităţii, transparenţei şi a rezistenţei în faţa riscurilor de corupţie ale funcţionarilor din cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI. Consolidarea capacităţilor de asigurare a integrităţii instituţionale.

Planul de acțiuni - stabilește 3 priorități, divizate în 38 de acțiuni anticorupție:

Prioritatea I - Gestionarea şi tratarea riscurilor de corupţie în cadrul sistemului afacerilor interne, realizată prin implementarea a 14 acțiuni.

Prioritatea II - Cultivarea şi consolidarea climatului de integritate în cadrul sistemului afacerilor interne, realizată prin implementarea a 16 acțiuni.

Prioritatea III - Consolidarea mecanismelor de asigurare a integrităţii, realizată prin implementarea a 8 acțiuni.

Termenul de realizare a planului este perioada anilor 2018 - 2020, dintre care:

ü 5 acțiuni scadente către anul 2018;

ü 5 acțiuni scadente către anul 2018, dar cu extindere pentru 2019, 2020;

ü 28 acțiuni cu raportare permanentă/ trimestrială a indicatorilor.

Raportul Alternativ conține monitorizarea și evaluarea a 33 acțiuni anticorupție cu termen de implementare pentru anul 2019, din totalul de 38 acțiuni conținute în Planul sectorial.

Per ansamblu:

Acțiuni monitorizate în 2019

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

Acțiuni desuete/ irelevante

33

16

9

7

1

Per priorități

Entitatea evaluatoare

Acțiuni scadente către anul 2019

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

Acțiuni desuete/ irelevante

Prioritatea I

Evaluare CPM

13

6

4

2

1

Evaluare MAI

13

8

5

-

-

Prioritatea II

Evaluare CPM

15

9

4

2

-

Evaluare MAI

15

12

2

1

-

Prioritatea III

Evaluare CPM

5

1

1

3

-

Evaluare MAI

5

2

-

3

-

 

Constatări generale:

1. Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice a fost elaborat cu întârziere de 6 luni de la termenul prestabilit  (HG 676/2019 ”Autoritățile responsabile de implementarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție vor elabora, cu suportul CNA, şi vor transmite Guvernului spre aprobare planurile de acțiuni în termen de 2 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.(data adoptării HG. 676/2017 este 29.08.2017, data publicării 01.09.2017);

2. Lipsa publicării Rapoartele trimestriale de progres, contrar prevederilor pct.5 din HG 676/2017 (Autorităţile responsabile de implementarea planurilor sectoriale și locale de acţiuni anticorupţie vor elabora, trimestrial, rapoarte de monitorizare a implementării planurilor sectoriale și locale de acţiuni anticorupţie […])

3. Platforma electronică „e-Integritate instituțională” și modulul „Monitorizarea Strategiei” nu sunt implementate pentru facilitarea monitorizării și raportării, conform pct.9 din HG. 676/2017.

Product Image