Pro Marshall
Raportul Alternativ de monitorizare a implementării Planului de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice

Raportul Alternativ de monitorizare a implementării Planului de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice

 • 25.02.2020

La data de 24.02.2020 în cadrul unui eveniment public, Centrul Pro Marshall din Republica Moldova a prezentat Raportul Alternativ de monitorizare a implementării Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice.

La capitolul constatări generale, experții Centrului Pro Marshall au identificat următoarele aspecte:

 • Tergiversarea cu 6 luni a aprobării Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice de la termenul prestabilit;
 • Nepublicarea Rapoartelor trimestriale de progres, contrar prevederilor pct.5 din HG 676/2017;
 • Neimplementarea Platformei electronice „e-Integritate instituțională” și a modulului „Monitorizarea Strategiei”, conform pct.9 din HG. 676/2017.

La capitolul progrese în realizarea Planului anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice, autorii raportului au consemnat implementarea cu succes a 16 acțiuni anticorupție din 33 acțiuni monitorizate, și realizarea parțială sau în derulare a 9 acțiuni.

La capitolul acțiuni nerealizate, au fost constatate ca atare 7 acțiuni, și anume:

 1. Instruirea funcţionarilor responsabili de elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la evitarea riscurilor de corupţie la elaborarea proiectelor;
 2. Instruirea funcţionarilor publici şi a conducătorilor din cadrul entităţilor MAI cu privire la mecanismul de evaluare a integrităţii instituţionale şi managementul riscurilor de corupţie;
 3. Asigurarea respectării regimului juridic al cadourilor;
 4. Asigurarea respectării regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea funcţionarilor publici în sectorul privat (pantuflaj);
 5. Dotarea Ministerului Afacerilor Interne cu aparate poligraf;
 6. Instruirea iniţială şi continuă (la fiecare 2 ani) a poligrafologilor angajaţi să îi testeze pe candidaţii la funcţiile de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne;
 7. Monitorizarea stilului de viaţă al angajaţilor MAI în vederea stabilirii corespunderii nivelului de trai cu nivelul veniturilor legale al acestora, cât şi al persoanelor cu care duc un trai comun.

La finalul Raportului Alternativ, autorii au venit cu un set de constatări generale și per acțiuni, precum și cu un șir de recomandări pe acțiuni concrete și a situației în cadrul MAI per ansamblu.

La fel, în cadrul evenimentului a fost prezentat Studiul realizat de experții Centrului Pro Marshall ”Riscurile și vulnerabilitățile de corupție în cadrul achizițiilor publice în cadrul MAI”.

Raportul alternativ a fost elaborat în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Product Image
Product Image
Product Image
Product Image