Pro Marshall
Reviziuirea instrumentelor și mecanismelor de asigurare  a integrității de către MAI

Reviziuirea instrumentelor și mecanismelor de asigurare a integrității de către MAI

  • 27.12.2019

La data de 27.12.2019, în cadrul proiectului ”Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate”, Centrul Pro Marshall a desfășurat o masă rotundă la subiectul ”Revizuirea instrumentelor și mecanismelor de asigurare a implementării eficiente și coerente a politicilor în domeniul integrității de către MAI”.

La discuții au fost invitați reprezentanții entităților cu atribuții de asigurare a integrității: Serviciul Protecție Internă și Anticorupție a MAI, Centrul Național Anticorupție, Autoritatea Națională de Integritate, Oficiul Avocatului Poporului. 

Discuțiile au fost axate, în special pe acțiunile incluse în Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice, cu tangență la subiectul discutat. Astfel:

  • Acțiunea 5 Instruirea funcţionarilor responsabili de elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la evitarea riscurilor de corupţie la elaborarea proiectelor.

La acesta acțiune, participanții au discutat următoarele subiecte:

- Instruirile se realizează atfel: instruiri planificate; cursuri la solicitare; cursuri anuale realizate în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

- Recent au fost realizate cursuri manageriale pentru conducătorii instituțiilor subordonate ale MAI;

Probleme identificate sunt:

- migrarea personalului, după finisarea cursurilor, manageriale. La această problemă se lucrează pentru a se identifica o soluție;

- după reforma operată în anul 2017 a fost instituită Direcția politici de personal, în a cărei atribuții revine planificarea cursurilor de instruire;

- la cursurile manageriale sunt delegate persoane, care nu au atribuții manageriale, ceea ce este în detrimentul colegilor care au atribuții funcționale de manangement.

  • Acțiunea 6:  Instruirea funcţionarilor publici şi a conducătorilor din cadrul entităţilor MAI cu privire la mecanismul de evaluare a integrităţii instituţionale şi managementul riscurilor de corupţie.

În acest sens, au fost abordate următoarele:

- În anul 2018 au fost supuse evaluării integrității instituționale, două entități subordonate MAI: IGP și IGPF.

- Recent, cu suportul CNA, SPIA MAI a elaborat Regulamentul - cadru de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul MAI;

- La moment este în desfășurarea evaluarea integrității instituționale în cadrul BMA;

  • Acțiunea 20 Ajustarea actelor departamentale ce reglementează procedura de angajare/promovare, la prevederile Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017

În contextul acțiunii s-au discutat:

- Conform deciziei Curții Constituționale, conducătorii instituțiilor nu pot elibera angajații bănuiți de lipsă de integritate;

- La BMA, funcționarii bănuiți de lipsă de integritate sunt angajați prin transfer, iar conducătorii nu au pârghii legale să-i elibereze din funcție, iar la IGP se face un concurs intern al persoanelor care sunt angajate prin transfer;

- Această situație este dictată de lipsa acută de cadre în sistemul ordinii publice.

  • Acțiunea 23 Asigurarea organizării procedurilor privind declararea averilor şi intereselor personale

Participanții la masa rotundă au discutat despre următoarele:

- Agenții publici, subiecți ce cad sub incidența Legii 133/2016, depun DAI în format on-line. Fiecare agent public deține o cheie de acces pentru a depune DAI;

- Conform datelor deținute de ANI, la moment peste 900 de agenți publici nu dețin IDNP, ceea ce prezintă o dificultate, deoarece aceștea nu pot depune DAI în format electronic. Aceste declarații sunt completate pe suport de hârtie, iar ANI este nevoie să contracteze o companie, care va scana DAI și le va publica pe site;

- Aceasta este o practică defectoasă, însă nu pot fi limitate drepturile agenților publici, altfel pot fi consecințe și procese de judecată, inclusiv la CEDO.

  • Acțiunea 27 Asigurarea neadmiterii și încurajarea denunţării manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate

La această acțiune, participanții au identificat următaorele probeleme:

- Deși a fost aprobată leega care reglementează avertizările de integritate și oferă protecție avertizorilor de integritate, în prezent nu este un adoptat cadru conex, care să pună în aplicare legea;

- În societatea noastră este o percepție defectoasă a avertizorilor de integritate, aceștea fiind asociați cu turnătorii, nu se face diferență;

- Nu este destul de promovată legea și nu sunt oferite destule garanții pentru denunțatori;

- Modificări în Legea privind Avocatul Poporului, care să confere Ombudsmanului atribuții de protecție al avertizorilor de integritate de răzbunările survenite în urma depunerii denunțului, nu au fost operate;

- În alte state avertizorii sunt stimulați material pentru denunțare.

La masa rotundă au fost prezente 14 persoane.

Evenimentul face parte din activitățile de promovare a integrității instituționale a MAI, realizate de către Centrul Pro Marshall în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne în cadrul proiectului ”Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate”, parte a proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de UNDP Moldova, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Product Image
Product Image
Product Image
Product Image