Pro Marshall
Managementul riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice din cadrul MAI

Managementul riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice din cadrul MAI

  • 26.12.2019

La data de 26.12.2019, în cadrul proiectului ”Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate”, Centrul Pro Marshall a desfășurat o masă rotundă la subiectul ”Identificarea riscurilor și vulnerabilităților în domeniul achizițiilor publice în cadrul MAI și managementul acestora”, cu participarea responsabililor de achiziții publice din cadrul MAI și a instituțiilor subordonate.

Experții au discutat despre procedura de achiziții publice la general și despre specificul achizițiilor publice din domeniul apărării ordinii publice; despre constatările auditului realizat de către Curtea de Conturi, recomandările și implementarea acestora; despre procedura de achiziții publice și utilizarea Sistemului MTender; despre vulnerabilitățile identificate și modalitățile de gestionare a acestora.

Responsabilii de domeniul achizițiilor publice s-au referit la facilitățile oferite de sistemul de achizii publice MTender, printre care: transparența achizițiilor, replicarea procedurii de achiziții pe alte câteva platforme, imposibilitatea participării la tender a companiilor incluse în ”Lista neagră”.

Totodată, au fost puse în discuție și dificultățile pe care le întâmpină la administrarea Sistemului MTender, printre care: imposibilitatea vizualizării și comparării mai multor oferte; cadrul normativ neajustat; Sistemul MTender nu oferă toate funcționalitățile.

Cu referire la vulnerabilitățile identificate în domeniul achizițiilor publice în cadrul MAI, responsabilii s-au referit la următoarele: 

  • Organele care eliberează certificate, duc lipsă de specialiști în anumite domenii înguste, ceea ce diminuează calitatea certificării; 
  • Lipsa monitorizării ciclului de viață a bunului achiziționat: soarta bunului livrat, condițiile de păstrare și exploatare;
  • Lipsa evaluării nemijlocite a produselor livrate;
  • Costuri suplimentare pentru radierea din Registrul al bunurilor uzate;
  • Lacune în procedurile de dare în arendă a bunurilor și spațiilor;
  • Lipsa specialiștilor în domeniul achizițiilor publice;
  • Salariile mici.

La masa rotundă au fost prezente 13 persoane.

Evenimentul face parte din activitățile de promovare a integrității instituționale a MAI, realizate de către Centrul Pro Marshall în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne în cadrul proiectului ”Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate”, parte a proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de UNDP Moldova, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Product Image
Product Image
Product Image
Product Image