Pro Marshall
Istorie, politică și mass-media în societățile post-sovietice și în lume

Istorie, politică și mass-media în societățile post-sovietice și în lume

  • 17.10.2019

La 17 octombrie 2019, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Școala Doctorală Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării în cooperare cu Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, Centrul de Studii Europene și Centrul Pro Marshall din Republica Moldova au organizat și desfășurat Conferinţă științifică cu participare internaţională: ”Istorie, Politică și Mass-media în Societățile Post-Sovietice și în Lume”.

Temele abordate la conferință a oferit oportunitatea susținerii inițiativelor în examinarea convingerilor de bază despre problemele actuale de politica internă și externă a Republicii Moldova, despre vecinătatea estică a Uniunii Europene, teorii și practici ale relațiilor internaționale și diplomației, despre europenizarea și problemele actuale ale învățământului superior, perspective actuale în comunicarea mediatică și nu în ultimul rând despre cercetările doctorale.

Evenimentul a reunit ambasadori şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău, personalități din domeniul academic, reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe din Moldova, instituţiilor de învățământ superior din ţară.

 

Product Image
Product Image
Product Image