Pro Marshall

Conferința Științifică: ”Rolul serviciilor speciale/intelligence în realizarea securității naționale a statului în epoca globalizării”

  • 17.11.2016

Temele abordate la această conferință au oferit oportunitatea susținerii inițiativelor în examinarea convingerilor de bază despre crima cibernetică, care, în mod evident, trebuie analizată şi investigată în mediul academic, guvernamental, în sectorul de apărare şi industrie. De asemenea, această inițiativă a facilitat schimbul de experiență și aprofundare a cunoștințelor privind concepții teoretice şi exemple din practica securității internaționale și informaționale, de activitatea legată nemijlocit de tendințele şi formele de colaborare internaţională a serviciilor speciale/intelligence, ca mijloc politico-diplomatic de soluționare pașnică a diferendelor internaționale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, societăţii civile, precum şi reprezentanți ai instituțiilor publice în domeniul securității naționale şi informaționale care au contribuit la o bună desfășurare a discuțiilor privind prevenirea şi contracararea amenințărilor, vulnerabilităților şi riscurilor la adresa securității internaționale, informaționale şi experiența de colaborare internaţională/regională a serviciilor speciale/intelligence.