Pro Marshall

Proiectul: „Evaluarea proiectului Strategiei Naționale Anticorupție și înaintarea propunerilor de modificare și completare parvenite din partea membrilor Alianței Anticorupție”

  • 31.03.2016

Obiectivele principale ale proiectului: - Colectarea de date cantitative și calitative în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție actuale; - Elaborarea propunerilor pentru îmbunătățirea Strategiei Naționale Anticorupție și a Planului de acțiuni; - Conlucrarea cu membrii Alianței Anticorupție cu referire la practica internațională, națională, locală, inclusiv studiile efectuate în domeniu. Produsul proiectului poate fi vizualizat la: http://www.alianta.md/other_dox/Studiul_Evaluarea%20proiectului%20SNA%20si%20propunerile%20membrilor%20AAC_0.pdf