Pro Marshall

Prezentarea Pro Marshall

 


Centrul Pro Marshall a fost creat la 18 iunie 2002, cu sprijinul Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall. Centrul este condus de Consiliul de Administrare, care este subordonat Adunării Generale a membrilor Centrului. Managementul Centrului este efectuat de către Director. Centrul Pro Marshall este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi nonprofit.


Misiunea:

- Promovarea idealurilor democratice şi desfăşurarea unei activităţi care s-ar baza pe principiile liberului consimţământ şi cel al legalităţii;

- Consolidarea stabilităţii şi securităţii prin conlucrare şi dialog cu organizaţiile democratice întru o colaborare fructuoasă şi reciproc avantajoasă pentru asigurarea păcii şi perfecţionarea cooperării între instituţiile naţionale şi cele internaţionale;

- Promovarea ideilor Europei Unite şi contribuirea la participarea Republicii Moldova în procesele de integrare europeană, bazate pe valorile democratice, prin susţinerea dezvoltării relaţiilor internaţionale şi interetnice, construite pe principiile încrederii reciproce şi bazate pe schimbul liber şi deschis al ideilor;

- Contribuirea la definirea metodelor de asigurare a securităţii naţionale, prevenirea conflictelor, noilor pericole şi a altor manifestări de terorism prin mijloace de drept internaţional, stabilirea căilor de prevenire a extinderii posibile a terorismului în ţara noastră.


Domenii de Activitate:

- Promovarea idealurilor lui George C. Marshall în Republica Moldova;

- Promovarea ideilor Europei Unite şi contribuirea la participarea Republicii Moldova în procesele de integrare europeană;

- Susţinerea dezvoltării instituţiilor democratice şi a normelor de drept;

- Susţinerea dezvoltării relaţiilor internaţionale şi interetnice, construite pe principiile încrederii reciproce şi bazate pe schimbul liber şi deschis al ideilor;

- Dezvoltarea ideilor respectării drepturilor omului şi demnităţii personale;

- Contribuirea la rezolvarea paşnică a conflictelor sociale şi politice din cadrul societăţii;

- Organizarea centrelor de reabilitare pentru militarii şi poliţiştii în rezervă în vederea încadrării acestora în viaţa socială şi aplicarea raţională a experienţei acumulate de ei;

- Organizarea centrelor de studii, schimbului de studenţi şi specialişti în diferite domenii, educarea tineretului.