Pro Marshall

Alianţa Anticorupţie va monitoriza timp de 14 luni domeniile justiţiei, sănătăţii, poliţiei, Serviciul Fiscal şi Serviciul Vamal, precum şi activitatea CCECC

  • 01.01.2008


Începând cu luna ianuarie 2008 şi până în luna februarie 2009, Alianţa Anticorupţie va monitoriza activităţile de reducere şi prevenire a corupţiei în cadrul sistemului judecătoresc, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Această activitate este una din priorităţile Planului Preliminar de Ţară (PPŢ) - Consolidarea Capacităţii de Monitorizare a Societăţii Civile şi Mass-media (CCMSCM).

Cele cinci organizaţii neguvernamentale, membre ale Alianţei Anticorupţie, vor monitoriza domeniile după cum urmează:

1. Agenţia pentru Susţinerea Învăţământului Juridic şi a Organelor de Drept „EX LEGE” – sistemul judiciar;
2. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) – sistemul de ocrotire a sănătăţii;
3. Centrul Pro Marshall din Republica Moldova – sistemul vamal şi organele poliţiei; 4. Transparency International Moldova – sistemul fiscal;
5. Centrul pentru Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) – Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

Alianţa Anticorupţie va utiliza o metodologie unică de monitorizare ajustată pentru Republica Moldova de către un grup de experţi naţionali şi internaţionali, în baza unui model elaborat şi pus în practică în Bulgaria. Drept instrumente vor servi: sondajele de opinie, interviurile, studiile calitative ale documentelor instituţiilor publice, materialele de presă. Metodologia completă poate fi accesată pe site-ul oficial al PPŢ: http://www.mca.gov.md

Scopul activităţilor de monitorizare este evaluarea obiectivă a gradul de transparenţă şi capacităţile instituţiilor publice de a preveni şi combate corupţia, de a propune soluţii şi recomandări legale şi instituţionale ce ar îmbunătăţi actul de guvernare. Prin monitorizări Alianţa îşi mai propune să aprecieze calitatea aplicării Planului Preliminar de Ţară.

Procesul de monitorizare va fi reflectat în rapoartele lunare şi trimestriale ale ONG-urilor care vor veni, de asemenea, cu recomandări pentru autorităţile publice vizate şi pentru publicul larg. Programul de acţiuni privind implementarea PPŢ a fost aprobat de către Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr.32 din 11.01.2007.

Programul Consolidarea Capacităţilor de Monitorizare a Societăţii Civile în Moldova, în cadrul căruia sunt desfăşurate activităţile de monitorizare, este finanţat de Corporaţia Provocările Mileniului (MCC) şi administrat de Agenţia Statelor Unite Pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Preliminar de Ţară pentru Moldova (TCP). Programul SCSMCM este implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaţionala (AED) în perioada iulie 2007-martie 2009.

Această activitate este sprijinită de Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED), în cadrul programului SCSMCM, în baza Acordului de cooperare cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) nr. 121-A-00-07-00707. Opiniile exprimate, aparţin autorilor şi nu reflectă în mod obligatoriu cele ale AED sau USAID.

http://www.mca.gov.md