Pro Marshall
Focus-grup cu experții pentru identificarea vulnerabilităților în MAI

Focus-grup cu experții pentru identificarea vulnerabilităților în MAI

  • 05.12.2019

La 05.12.2019, în cadrul proiectului ”Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate”, Centrul Pro Marshall a desfășurat un focus-grup cu experți în domeniul asigurării integrității din rândul angajaților MAI, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile. În total la focus-grup au participat 12 persoane.

Scopul focus-grupului: Identificarea vulnerabilităților și riscurilor de corupție precum și a dificultăților ce duc la diminuarea încrederii populației în organele de poliție.

În total, în cadrul focus-grupului au fost adresate 15 întrebări, grupate în 3 blocuri: demografic, centrat pe problemă și de finalizare. 

Cele mai relevante răspunsuri au fost la întrebările:

⇒ Care sunt riscurile ce determină expunerea poliției la acte de corupție? Enumerați: salarizarea mică nu poate fi o scuză pentru corupție; e necesară schimbarea de mentalitate; este scăzut respectul față de poliție din cauza atribuirii și organizării unor activități nespecifice activității polițienești; lipsa acută a cadrelor calificate; control intern slab, abuz de propria importanță în realizarea funcției publice; nu este suficient polițistul să fie integru, ci și anturajul său;

⇒ Care sunt cele mai vulnerabile domenii de activitate în cadrul MAI? Enumerați: domeniile în care este contactul cu cetățeanul; domeniile în care sunt prestate servicii; sectoarele vulnerabile sunt poliția de patrulare și poliția de frontieră; domeniile în care se lasă loc de interpretări , cum ar fi spre exemplu sintagma”și altele” reprezintă o zonă a vulnerabilităților; poliția este prezentată într-o lumină proastă;

⇒ Care ar fi alte dificultăți care duc la diminuarea imaginii pozitive a poliției? Mass-media este o sursă a denigrării imaginii poliției; poliția realizează activități nespecifice (flash moburi, flori de 8 martie, ursuleți); stereotipuri; la Numărul 1520 sună persoane și denunță polițiștii pentru corupție, iar la cercetare se adevedește că polițistul a fost denunțat pentru că nu a acceptat să fie mituit; nu sunt suficient promovate și încurajate exemplele pozitive;

⇒ Care af fi măsurile imediate și pe termen lung pentru redresarea situației și ar spori încrederea populației în poliție? (legislative, metodologice, IT și TIC, altele) Enumerați: polițistul trebuie să-și exercite funcțiile calitativ; exercitarea atribuțiilor conform fișei de post; extinderea climatului de integritate instituțională;

⇒ Care ar fi mecanismul eficient de cooperare a poliției cu comunitatea? Poliția comunitară are rezultate foarte bune; dacă cetățenii vor fi responsabili și poliției îi va fi mai simplu; este necesar să creștem o generație nouă de polițiști; responsabilizarea cetățenilor;

⇒ Considerați necesară desfășurarea unei campanii de promovare a integrității în MAI? Specificați răspunsul: informarea cetățenilor despre responsabilitățile ce le au față de polițiști; în București este desfășurată campania ”O zi cu polițistul”; în Izrael în ajutorul poliției vin voluntarii care contribuie la ordinea publică, persoanele sunt stimulate; o campanie de sensibilizare ar fi ”O zi din viața polițistului” sau ”24 ore din viața unui polițist” sau ”O zi fără poliție”.

Evenimentul face parte din activitățile de promovare a integrității instituționale a MAI, realizate de către Centrul Pro Marshall în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne în cadrul proiectului ”Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate”, parte a proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de UNDP Moldova, cu suportul  Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Product Image
Product Image
Product Image
Product Image