Pro Marshall
Integritate prin Responsabilitate la IG Cahul

Integritate prin Responsabilitate la IG Cahul

  • 22.11.2019

La 22.11.2019, experții Centrului Pro Marshall au organizat o masă rotundă în incinta Inspectoratul de Poliție Cahul cu genericul ”Integritate prin Responsabilitate”. În cadrul mesei rotunde au fost discutate subiecte ce se referă la conceptul de integritate și în special integritatea personală, profesională și consolidarea climatului de integritate instituțională. În special au fost discutate subiecte, precum: angajarea și promovarea agenților publici în baza principiilor profesionalismului și a integrității; respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și limitărilor de publicitate; respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și al conflictului de interese; respectarea regimului juridic al cadourilor; neadmiterea favoritismului; denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare; denunțarea manifestărilor de corupție; protecția avertizorilor de integritate.

Adițional, au fost abordate subiecte ce țin de măsuri speciale de asigurare a integrității profesionale ale angajaților din sistemului organelor de asigurare a ordinii publice, precum: traficul de influență, monitorizarea stilului de viață, testarea la detectorul comportamentului simulat, evaluarea riscurilor și vulnerabilitatea angajaților la incidente de integritate.

Angajații IP Cahul au subliniat că principalele vulnerabilități la riscuri de corupție sunt: salarizarea scăzută a angajaților, lipsa unor politici de susținere și lipsa unor mecanisme de protecție. 

La eveniment au participat:

Tatiana Busuncian, director al Centrului Pro Marshall;

  • Vitalie Moisei, expert în politici de integritate al Centrului Pro Marshall;

  • Sanda Sandu, expert în politici de secturitate al Centrului Pro Marshall;

  • Valeriu Mija, monitor, Centrul Pro Marshall;

  • Andrei Botnariuc, Șef al Direcției prevenire și studii anticorupție, SPIA, MAI.

  • Pentru menținerea unui feedback, participanții la eveniment au fost încurajați să expedieze propunerile și recomandările sale la adresa de e-mail: promarshall@europe.com sau pe pagina de Facebook: Centrul Pro Marshall din Republica Moldova.

Evenimentul face parte din activitățile de promovare a integrității instituționale a MAI, realizate de către Centrul Pro Marshall în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne în cadrul proiectului ”Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate”, parte a proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de UNDP Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Product Image
Product Image
Product Image
Product Image