Pro Marshall
O perspectivă pluridisciplinară asupra relațiilor transfrontaliere româno-moldovenești în contextul aderării la UE

O perspectivă pluridisciplinară asupra relațiilor transfrontaliere româno-moldovenești în contextul aderării la UE

  • 22.05.2018

Centrul Pro Marshall din Republica Moldova, în colaborare cu Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova (ULIM), a organizat conferința de finalizare a grantului de cercetare cu titlul „An Anthropological Perspective of the Romanian – Moldovan Border Relations in the Context of EU Accession”.

Evenimentul a avut loc la data de 22.05.2018, ora 1000, în Chișinău, Republica Moldova, la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism a ULIM. Printre participanții la eveniment s-au numărat Tatiana Busuncian – Directorul Centrului Pro Marshall din Republica Moldova, Viorica Țîcu - Decanul Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, Ludmila Coadă - Director, Centrul de Studii Europene, ULIM, Lucia Ovidia Vreja și Carmen Sorina Rîjnoveanu - membri în echipa de proiect și studenți ai Universității Libere Internaționale din Republica Moldova.

Proiectul de cercetare a fost implementat cu suportul Centrului Pro Marshall din Republica Moldova, fiind realizat de o echipă de experți din România formată din: Conf. Univ. Dr. Sergiu Bălan (Academia de Studii Economice din București) în calitate de Manager de proiect, Conf. Univ. Dr. Lucia Ovidia Vreja (Academia de Studii Economice din București) și CS III Dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară din București), în calitate de membri ai echipei de proiect.    

Tematica evenimentului a inclus următoarele probleme distincte:

  • detalii despre proiect (obiective, perioada de desfășurare, activități realizate);
  • informații despre rezultatele proiectului;
  • concluziile rezultate și perspective de cercetare ulterioară.

Proiectul a reprezentat un demers științific de analizare, dintr-o perspectivă antropologică, sociologică și geostrategică a modului de abordare a problemelor de actualitate privind securizarea granițelor dintre România și Republica Moldova, migrația legală și ilegală, dar și problematica distinctă a traficului de ființe umane.

Obiectivul general al proiectului a constat în investigarea și analiza stadiului actual al cunoașterii principalilor factori sociali, economici, politici și umani care pot afecta relațiile dintre România și Republica Moldova, în principal din perspectiva securizării frontierelor externe ale Uniunii Europene și a proiectului integrării Republicii Moldova în UE.

Obiectivele specifice au vizat identificarea unor principii, direcții și metodologii de investigare antropologică, sociologică și geostrategică a problemelor stringente cu care se confruntă România și Republica Moldova în materie de consolidare a securității frontierelor, control al fenomenului migrației ilegale și legale în relație cu dreptul la liberă circulație a cetățenilor, înțelegere a mișcărilor trans-frontaliere a forței de muncă și a fenomenelor socio-economice conexe, investigarea chestiunii complexe a traficului de ființe umane. Recomandările metodologice formulate în Raportul final al proiectului urmează să constituie puncte de plecare pentru o un demers ulterior de o mai mare întindere și anvergură științifică.

Product Image
Product Image
Product Image