Pro Marshall
Proiectul: Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate în MAI

Proiectul: Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate în MAI

  • 15.08.2019

Centrul Pro Marshall din Republica Moldova, implementează proiectul ”Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate în MAI”.

Perioada de implementare a proiectului: 01.08.2019 - 28.02.2020

Finanțator: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Scopul proiectului: Promovarea integrității, responsabilității  transparenței în domeniul asigurării ordinii publice și consolidarea credibilității instituționale

Obiectivele proiectului: Monitorizarea implementării Planului de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice și elaborarea rapoartelor alternative;

                                      Consemnarea progreselor și dificultăților, a riscurilor și propunerilor de diminuare a riscurilor;

                                      Consolidarea încrederii în sistemul afacerilor interne prin promovarea exemplelor pozitive și de diminuare a percepției negative a  MAI.

Beneficiarii proiectului: Ministerul Afacerilor interne și instituțiile subordonate, Centrul Național Anticorupție, Oficiul Avocatului poporului.

Activitățile proiectului: Monitorizarea Planului de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice; 2. Efectuarea studiilor de vizită și documentare în cadrul instituțiilor subordonate MAI; 3. Aplicarea sondajelor de opinie și a focus-grupurilor în vederea măsurării percepției publice privind colaboratorii sistemului afacerilor interne; 4. Identificarea mecanismelor de implementare a politicilor anticorupție și a managementului riscurilor de corupție; 5. Sporirea credibilității sociale în sistemul afacerilor interne prin identificarea și mediatizarea exemplelor pozitive; 6. Elaborarea și prezentarea Raportului alternativ de implementare a Planului de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice.

Echipa proiectului: Tatiana Busuncian - director, expert; Valeriu Mija - expert, monitor; Vitalie Moisei - expert asociat; Sanda Sandu -  expert asociat; Igor Fondos - expert asociat, Angela Buliga, asistent proiect, monitor.

Product Image