Pro Marshall

Proiectul: Iniţiative de contracarare a spălării banilor publici

  • 08.02.2015

Proiectul: „Inițiative de contracarare a spălării banilor publici” și-a propus să consolideze capacitățile societății civile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor publici, precum și transparența gestionării acestora prin promovarea practicilor pozitive de implicare a cetățenilor, organizațiilor neguvernamentale, colaborării cu autoritățile publice centrale în prevenirea și combaterea spălării banilor, în eficientizarea utilizării banilor publici. Acest proiect urmărește să adapteze cadrul normativ aferent prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la cadrul legislativ/normativ cu legislația europeană și bunele practici ale UE. Analiza cadrului normativ și instituțional va accentua necesitatea schimbărilor radicale atât în aria conceptelor, metodelor, mijloacelor, cât și în abordarea instituțională a colaborării organelor cu responsabilități în prevenirea și combaterea spălării banilor. Crearea unui sistem funcțional de monitorizare și raportare ar demonstra o mai mare răspundere față de public care ar duce la accelerarea procesului de transformare democratică a societății moldovenești și realizarea obiectivelor privind integrarea în spațiul european care să reprezinte cetățenii Republicii Moldova și în care aceștia să aibă încredere.