Pro Marshall

Ce urmează în lupta pentru contracararea corupţiei în Moldova?

  • 27.02.2009
Experienţele şi lecţiile învăţate de către mass-media, societatea civilă şi funcţionarii publici în urma implementării activităţilor anticorupţie în cadrul Planului Preliminar de Ţară pentru Moldova în valoare de 24,7 milioane USD sunt puse în discuţie: Care au fost provocările confruntate? Ce urmează a fi întreprins în vederea reducerii corupţiei în Moldova? Aceste şi alte întrebări conexe au constituit temele de discuţie la conferinţa cu genericul „ Societatea civila si mass-media împotriva coruptei: Ce urmează…?”

Conferinţa este sponsorizată de către Programul Consolidarea Capacităţii de Monitoring a Societăţii Civile din Moldova (CCMSCM) şi finanţată de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Conferinţa a avut loc pe data de 27 februarie 2009, între orele 09.00 - 14.00 în incinta Hotelului Leogrand Convention Centre. La conferită membrii echipei programului CCMSCM şi organizaţiile partenere vor prezenta realizările programului şi vor discuta despre viitoarele reforme anticorupţie din Moldova în cadrul unui şir de discuţii în panel, prezentări şi ateliere de lucru .

Începând cu anul 2007 Programul CCMSCM a activat în scopul consolidării capacităţilor ONG-urilor şi mass-media pentru a spori nivelul transparenţei şi pentru a susţine scrutarea publică a activităţii guvernului. Această scrutare sporeşte transparenţa şi motivează guvernul să întreprindă reforme concrete anticorupţie. Prin intermediul a unui număr de granturi, programe şi activităţi de asistenţă tehnică inovative, în jur de 30 de ONG-uri şi instituţii media, şi mai mult de 70 de jurnalişti de investigaţie au acumulat cunoştinţe şi resurse necesare pentru a continua lupta împotriva corupţiei.

Cu toate acestea, impactul programului nu se limitează doar la organizaţii şi jurnalişti. Sute de mii de moldoveni au devenit mai bine informaţi despre fenomenul corupţiei şi modalităţile de stopare a acestuia graţie Campaniei Naţionale de Sensibilizare Publică Anticorupţie fără precedent. Sondajele, indică deja o scădere de circa 10 % a disponibilităţii persoanelor de a da mită. Numărul cetăţenilor moldoveni care iau acţiune şi raportează cazuri de corupţie aproape s-a dublat. Obiectivul conferinţei este de a trece în revistă toate aceste realizări şi de a identifica paşii ce urmează a fi întreprinşi de către societatea civilă şi mass-media pentru a continua amplificarea acestor succese.

Programul CCMSCM este implementat de către Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED), cu suportul tehnic din partea Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX), finanţat de Corporaţia Provocările Mileniului (MCC) şi administrat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul Planului Preliminar de Ţară (PPŢ) pentru Moldova.

Cu suportul financiar al Guvernului Statelor Unite, USAID oferă asistenţă economică şi umanitară în mai mult de 100 de ţări pentru a asigura un viitor mai bun tuturor. Sursa: www.ade.md