Pro Marshall

Vizite în teren la posturile vamale din Republica Moldova

  • 28.11.2008

Pe parcursul lunii noiembrie Centrul Pro Marshall a efectuat vizite planificate în teren la posturile birourilor vamale: Briceni, Bender, Cahul, Leuşeni şi Ungheni.

Scopul vizitelor l-a constituit evaluarea şi monitorizarea implementării Hotărîrii Guvernului nr. 32 cu referire la prevenirea şi controlul corupţiei în sistemul vamal. Scopul a fost realizat prin chestionarea colaboratorilor vamali.

De asemenea, aceste vizite au permis echipei Centrului Pro Marshall să colecteze informaţii, cu privire la implementarea PPŢ, de pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. Analiza acestor informaţii oferă posibilitatea de a evalua impactul activităţilor din Planul Preliminar de Ţară asupra calităţii acitivităţii sistemului vamal.

În cadrul vizitelor au fost monitorizate activităţi ce ţin de:

- participarea colaboratorilor SV la seminare de instruire privind prevenirea şi combaterea corupţiei;
- modalităţile de sesizare de către cetăţeni a conducerii SV despre actele de corupţie în rândul colaboratorilor vamali;
- existenţa materialelor informative privind fenomenul corupţiei;
- gradul de acces la diverse tipuri de informaţii a cetăţenilor de rînd.

În cadrul acestor vizite, Centrul Pro Marshall a distribuit materiale promoţionale cu privire la combaterea şi prevenirea corupţiei. Materialele respective au fost puse la dispoziţie de către Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED) şi Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC).