Pro Marshall

Şedinţa privind realizarea Planului Preliminar de Ţară (PPŢ)

  • 22.10.2008

Luni, 20 octombrie 2008, a avut loc şedinţa privind realizarea Planului Preliminar de Ţară (PPŢ) al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului” pentru anul 2008 la care au participat reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei al SUA, Centrului Pro Marshall, - ONG-ul desemnat responsabil de monitorizarea realizării componentei 4 din PPŢ cu privire la prevenirea şi controlul corupţiei în sistemul vamal şi organele de poliţie, proces de monitorizare care presupune realizarea unor activităţi de colectare şi de analiză a informaţiilor oficiale.

În cadrul şedinţei s-au discutat rezultatele procesului de monitorizare a activitîţilor Ministerului Afacerilor Interne în domeniul respectiv pentru trimestrul III.

Discuţiile pe marginea subiectului abordat au demonstrat, că eficienţa procesului de monitorizare a crescut în raport cu perioada analogică precedentă, fiind menţionat faptul îmbunătăţirii conlucrării cu instituţia moniotorizată (SAI). De asemenea s-a constatat sporirea efecienţei şi dinamicii acestei colaborări, deşi echipa responsabilă de implementarea PPŢ din cadrul SAI a fost la fel de antrenată în activitîţile cotidiene ale MAI.

În perioada de referinţă ofiţerii de urmărire penală au participat la cursuri de instruire, în cadrul cărora reprezentantul Ministerului Justiţiei al SUA Robert D. Coburn a declarat, că fiecare participant la cursurile respective va primi cîte o mini-trusă criminalistică. Plus la aceasta, oficialul nominalizat a mai anunţat, că Academia „Ştefan cel Mare” va primi şi alt echipament, necesar pentru desfăşurarea studiilor şi instruirii.

Dl Robert D. Coburn de asemenea a informat participanţii, că ICITAP a mai planificat un seminar pentru conducerea de vîrf şi un curs de instruire cu privire la utilizarea aparatajului şi dispozitivelor speciale. Aceste întruniri sunt preconizate pentru perioada decembrie 2008 - martie 2009, după care, echipamentul utilizat de către echipa ICITAP, urmează să fie donat Academiei „Ştefan cel Mare”.

Dna Tatiana Busuncian, directorul Centrului Pro Marshall, a reiterat, că deşi s-au înregistrat unele restanţe, activiţăţile PPŢ planificate pentru perioada raportată s-au realizat cu succes. Astfel, implementarea standardelor de conformitate şi asigurare a probităţii în rândul personalului MAI, la angajare, va pune accent pe profesionalism şi aptitudini, eliminînd factorii de risc în vederea evitării protecţionismului.

Instruirea şi informarea colaboratorilor este necesară, iar dotarea comisariatelor de poliţie cu echipamentul respectiv, inclusiv cu tehnică de calcul şi conectare la internet, va spori gradul de informare al colaboratorilor la capitolul anticorupţiei, - domeniu în care Guvernul SUA şi-a anunţat sprijinul.

Antrenarea societăţii civile în difuzarea informaţiei privind prevenirea corupţiei în rândul colaboratorilor de poliţie va îmbunătăţi cooperarea dintre organele afacerilor interne şi sectorul neguvernamental întru promovarea imaginii pozitive a MAI.