Pro Marshall

Masa rotundă cu genericul „Reforma sectorului de securitate şi apărare – promovarea bunelor practici în Republica Moldova”

  • 23.08.2007


Joi, 23 august 2007, între orele 14.00-16.00 în incinta Centrului de Informare şi Documentare NATO din Moldova (Centrul NATO), a fost organizată o masă rotundă ce se înscrie în şirul de activităţi CID NATO în cadrul proiectului „Reforma sectorului de securitate şi apărare – promovarea bunelor practici în Republica Moldova”.

În calitate de invitat special, a participat domnul Romualdas Rajuks, fostul responsabil NATO pentru Caucazul de Sud, în prezent, Consilier al Ministrului Apărării al Republicii Letone. De asemenea, a fost prezent şi Gheorghe Apărece, sef-adjunct al Direcţiei NATO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor non-gunernamentale, mass-media şi tineri cercetători.

Centrul de Informare şi Documentare NATO din Moldova, a organizat masa rotundă pentru a facilita preluarea de către Republica Moldova a experienţei Republicii Letone şi a ţărilor din Caucaz în reformarea sectorului de securitate şi apărare. În cadrul întrunirii au fost abordate următoarele subiecte:

- Relaţiile Letoniei cu Alianţa Nord-Atlantică;

- Planul Individual al Parteneriatului (IPAP): instrument de reformare a sectorului de securitate şi apărare – experienţa statelor din Caucaz.

Statutul de neutralitate al Republicii Moldova şi compatibilitatea acestuia cu IPAP şi alte instrumente de colaborare cu Alianţa Nord-Atlantică au constituit un interes deosebit pentru public. Pentru a dovedi necesitatea unei colaborări cu NATO, dl. Romualdas Rajuks a prezentat o retrospectivă a situaţiei politice a ţărilor Baltice şi a Georgiei, punând accent pe beneficiile obţinute de Letonia în urma aderării la NATO. Luând în cosideraţie tendinţele politicii externe a Republicii Moldova, s-a specificat posibilitatea preluării şi adaptării experienţei ţărilor Baltice de către ţara noastră.

Reprezentantul MAEIE s-a referit la problemele existente în implementarea Planului Individual al Parteneriatului Republica Moldova-NATO (IPAP,) în special, la lipsa capacităţii suficiente în implementarea IPAP, precum şi la relaţiile Letoniei cu NATO. Reieşind din transformarea continuă a Alianţei Nord-Atlantice şi din faptul că a fost semnat Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO, s-a discutat despre rolul mass media, al organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor academice în mediatizarea pe larg în societate a acestui cadru de relaţii.

Această masă rotundă a fost prima din cadrul unui şir de mese rotunde ce vor fi organizate de Centrul de Informare şi Documentare NATO din Moldova, având drept temă de dezbatere reforma sectorului de securitate şi apărare din Republica Moldova.

www.nato.md