Pro Marshall

Masă rotundă cu genericul „Noile dimensiuni ale securităţii Euro-Atlantice: practici de urmat în Republica Moldova”

  • 30.11.2007


Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Moldova (CID NATO), a organizat vineri, 30 noiembrie 2007, la orele 10.00 – 12.00, în incinta CID NATO, Masa rotundă cu genericul „Republica Moldova şi noile dimensiuni ale securităţii Euro-Atlantice”.

La Masa Rotundă au luat cuvîntul: domnii Filip Teodorescu, Ambasadorul României în Republica Moldova, Frantisek Gal, Secretarul I al Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova, Dan Dungaciu, Cercetător principal, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Academia Română.

În cadrul dezbaterilor participanţii au acordat un interes sporit pentru activităţile NATO din ultimul timp şi s-au referit la posibilele acţiuni pe care CID NATO ar putea să le întreprindă în Republica Moldova. În final a fost luată decizia constituirii „Clubului Prietenilor NATO” care va activa în baza principiilor “Chattam House” (nu pot fi făcute referinţe sau citate opiniile exprimate).„Clubul Prietenilor NATO” este un forum de discuţii cu statut neformal fără personalitate juridică. Clubul îşi propune să promoveze valorile şi standardele Euro-Atlantice, să pună în discuţie subiecte relevante din domeniul securităţii şi apărării Republicii Moldova, precum şi să formeze experţi versaţi în problemele securităţii.

www.nato.md