Pro Marshall

Monitorizarea reformelor anticorupţie. O experienţă nouă pentru Moldova

  • 21.03.2008


La data de 21 februarie 2008, cu suportul Guvernului Statelor Unite, Programul Consolidarea Capacităţii de Monitoring a Societăţii Civile (CCMSCM) din Republica Moldova a organizat cel de-al doilea Forum de Politici Publice, din seria a 5 Forumuri care au drept scop promovarea unui dialog şi a unei colaborări mai fructuoase între mass-media, societatea civilă, şi instituţiile publice în vederea diminuării corupţiei şi a efectelor acesteia pentru societate.

În cadrul Forumului „Monitorizarea reformelor anti-corupţie. O experienţă nouă pentru Moldova”, au fost puse în discuţie realizările cheie ale Planului Preliminar de Ţară (PPŢ). PPŢ este un program estimat la 24.7 milioane de dolari SUA finanţat de Guvernul SUA prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului, care are ca scop reducerea corupţiei în sectorul public prin acordarea asistenţei tehnice şi materiale, promovarea reformelor şi politicilor proactive. De asemenea, a fost menţionat progresul realizat vis-a-vis de consolidarea capacităţilor societăţii civile şi a mass mediei de monitorizare a reformelor anticorupţie, implementate în domeniile justiţiei, sănătăţii, fiscal, vamal, organele de poliţie, precum şi în activitatea Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei. Monitorizarea domeniilor respective este efectuată de cinci organizaţii neguvernamentale, membre ale Alianţei Anti-Corupţie din Republica Moldova (AAC) în cadrul şi cu susţinerea Programului CCMSCM. Acest proces de monitorizare va contribui la implementarea eficientă şi cu succes a reformelor şi va asigura evaluarea obiectivă a progresului realizat în vederea atingerii scopurilor preconizate. S-a menţionat utilitatea monitorizării atât pentru facilitarea implementării cu succes a PPŢ de către instituţiile publice, cît şi pentru evaluarea obiectivă a acestuia.

Forumul a fost moderat de Secretarul AAC, Mircea Eşanu şi l-a avut ca invitat special pe expertul Bulgar Konstantin Pashev, autorul metodologiei unice de monitorizare, aplicată cu succes în Bulgaria şi recunoscută de Organizaţia Naţiunilor Unite drept una din cele mai eficiente din lume. De asemenea au fost prezentate şi alte sisteme de monitorizare de către Transparency International, Moldova, experienţa organizaţiilor ADEPT şi Expert Grup din cadrul pregătirii Raportului Euromonitor, etc.

Doamna Sharon Van Pelt, Director de Program CCMSCM, a menţionat „Monitorizarea competentă a Planului de acţiuni anticorupţie comportă mai multe avantaje. În primul rând, se defineşte foarte clar impactul acţiunilor întreprinse. În al doilea rând, monitorizarea mobilizează subiecţii responsabili de realizarea PPŢ la activitate transparentă şi eficientă. În cel de-al treilea, aplicarea metodologiei va permite consolidarea durabilă a capacităţii de monitorizare a societăţii civile”.

Programul CCMSCM este finanţat de Corporaţia Provocările Mileniului (CPM) în cadrul Programului Preliminar de Ţară pentru Moldova (PPŢ) axat pe contracararea corupţiei. Programul este administrat de USAID şi implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaţională (ADE) şi urmăreşte două obiective de bază: 1) consolidarea capacităţilor ONG-urilor şi mass-media pentru a spori nivelul transparenţei şi pentru a susţine examinarea publică a activităţii guvernului; şi 2) diversificarea şi perfecţionarea calităţii jurnalismului de investigaţie şi promovarea accesului la informaţie.

Programul CCMSCM va organiza Forumuri de Politici Publice similare la fiecare trei luni, abordând eventualele provocări şi oportunităţi de cooperare în cadrul reformelor anti-corupţie în domeniile prevăzute de PPŢ (justiţie, sănătate, poliţie, serviciul fiscal şi vamal, precum şi CCECC). Următorul forum este preconizat pentru luna mai 2008.

http://www.ade.md