Pro Marshall

În Moldova se intensifică acţiunile de combatere şi prevenire a corupţiei

  • 13.05.2008


Numărul reformelor şi al acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea corupţiei de către Guvernul Republicii Moldova, dar şi de către alte organizaţii neguvernamentale (ONG) a crescut simţitor în ultima jumătate de an, au concluzionat cele cinci ONG-uri membre ale Alianţei Anticorupţie (AAC) care monitorizează implementarea Planului Preliminar de Ţară în cadrul programului „Consolidarea capacităţii de monitorizare a societăţii civile în Moldova”.

În cadrul conferinţei de presă la Agenţia INFOTAG a fost prezentat primul dintre cele patru rapoarte care urmează a fi realizate. Dl Mircea Eşanu, Secretarul AAC, a menţionat că au fost monitorizate următoarele structuri de stat: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), instanţele judecătoreşti, Ministerul Sănătăţii şi Inspectoratul Fiscal de Stat. „În general aceste structuri implementează acţiunile de combatere a corupţiei în conformitate cu Planul Naţional de Dezvoltare şi Strategia Naţională de prevenire şi combatere a corupţiei. Dacă unele aspecte se tergiversează, majoritatea poartă un caracter obiectiv. Experţii în monitoring, în mare parte, au avut acces la informaţiile necesare, iar informaţia primită poartă un caracter destul de bun. De asemenea, instituţiile guvernamentale au un comportament responsabil la implementarea acestor acţiuni”, a remarcat Eşanu.

Dl Vasile Zubco, ONG „Ex.Lege” , care a monitorizat instanţele judecătoreşti, a constatat că pînă în prezent sistemul informaţional integrat de distribuire aleatorie a cauzelor nu funcţionează, instruirea judecătorilor şi a personalului, care ar trebui să fie permanentă, nu este înfăptuită. „Doar patru instanţe judecătoreşti au lansat paginile web, dar pe unele pagini web informaţia nu este completă. Nu este respectată prevederea Legii privind organizarea judecătorească care stipulează obligativitatea publicării pe paginile web a hotărîrilor judecătoreşti”, a relevat Zubco.

Dna Iuliana Bostan, reprezentanta Centrului pentru Analiză şi Prevenirea Corupţiei, a menţionat că CCCEC nu deţine o subdiviziune specializată în asigurarea protecţiei persoanelor care favorizează procesul penal, iar sesizările primite la Linia fierbinte a acestei instituţii privind angajaţii Centrului nu au fost recepţionate. „În cadrul monitorizării au fost examinate nouă dosare instrumentate de CCCEC ce au fost condamnate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, aceasta demonstrează un grad sporit de discreţie şi o exercitare abuzivă a atribuţiilor angajaţilor instituţiei respective”, a estimat Bostan.

Autorii raportului au stabilit, de asemenea, că mulţi angajaţi ai Guvernului sînt angajaţi fără concurs la posturile publice, ocuparea funcţiilor fiind efectuată prin numire, contrar Legii serviciului public. Ei se arată îngrijoraţi şi de faptul că liniile fierbinţi ale ministerelor sau serviciilor de stat, practic, sînt ineficiente.

INFOTAG precizează: Monitorizarea este efectuată de ONG-urile: „Ex-Lege”, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CREDO), Centrul „Pro Marshall”, Transparency International Moldova, CAPC.

http://www.infotag.md