Pro Marshall

Seminar de generalizare „Îmbunătăţirea calităţii predării şi însuşirii eticii şi deontologiei poliţieneşti”

  • 04.06.2008


La 4 iunie 2008, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, şi-a desfăşurat lucrările seminarul cu genericul „Îmbunătăţirea calităţii predării şi însuşirii eticii şi deontologiei poliţieneşti”. La seminar au fost prezenţi dnii Valeriu Balaban, Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, Andrei Pogurschi, viceministru al afacerilor interne, Bob Corbun, manager de Program ICITAP „Provocările Mileniului” în Republica Moldova, Nicole Whitaker, director adjunct de programe ICITAP, şi formatori din cadrul MAI.

În cadrul întrunirii au fost puse în discuţie metodele şi mijloacele de predare şi însuşire a Codului de Etică şi Deontologie al Poliţistului. Au fost expuse, de asemenea, aspectele juridico-penale de calificare a infracţiunilor de corupţie, modalităţile de depistare şi documentare a acestor cazuri, constatarea infracţiunilor flagrante de corupţie şi aspectele de procedură penală şi criminalistică.

Un subiect abordat la şedinţă l-a constituit conturarea metodelor de colaborare dintre organizaţiile nonguvernamentale şi organele de asigurare a ordinii de drept. Totodată, în cadrul reuniunii a fost efectuat şi un sondaj sociologic cu formatorii privind instruirea poliţiştilor în cadrul programului „Provocările Mileniului”.

La finele evenimentului participanţii şi-au expus părerile vis-a-vis de cele relatate, au adresat întrebări raportorilor şi au menţionat importanţa organizării unor asemenea seminare, propunînd soluţii de ameliorare a situaţiei actuale la capitolul “corupţie”.

www.academy.police.md