Pro Marshall

Monitorizarea corupţiei în sistemul vamal

  • 04.06.2008


Conform prevederilor Planului preliminar de ţară al Republicii Moldova din cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 32 din 11.01.2007 în cadrul Serviciului Vamal a fost creată Echipa Independentă de Monitorizare a Activităţilor de Prevenire şi Combatere a Corupţiei. Reprezentanţi ai agenţilor economici, brokerilor vamali, transportatorilor şi ai sectorului neguvernamental şi academic din Republica Moldova fac parte din componenţa Echipei.

Obiectivele principale ale Echipei constituie monitorizarea eficacităţii măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, identificarea şi evaluarea cauzelor fenomenului corupţiei, elaborarea şi întreprinderea măsurilor de prevenire a corupţiei în sistemul vamal, precum şi sporirea nivelului de cunoştinţe în rîndul comunităţii de afaceri privind procedura de atac şi metodele de depunere a plîngerilor împotriva acţiunilor colaboratorilor vamali.

Activitatea de bază a Echipei constă în monitorizarea procesului de gestionare a plîngerilor, efectuarea verificărilor şi chestionarea independentă a comercianţilor şi transportatorilor în vederea identificării cauzelor ce generează fenomenul corupţiei în sistemul vamal, precum şi elaborarea unor propuneri în scopul combaterii acestuia.

http://www.customs.md