Pro Marshall

Conferinţa cu genericul “De la un stat decăzut la un stat funcţional – căile spre transformarea democratică în regiunile de conflict”

  • 06.05.2008


În perioada 6-9 mai 2008, la Garmisch-Partenkirchen (Germania), şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică în baza Proiectului “De la un stat decăzut la un stat funcţional – căile spre transformarea democratică în regiunile de conflict”. Acest eveniment a fost organizat de către Colegiul pentru Studii Internaţionale şi de Securitate – Departamentul Programului de Cercetare Ştiinţifică al Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall.

Scopul conferinţei l-a constituit reuniunea experţilor participanţi din Georgia, Moldova, Kosovo şi Afganistan pentru a discuta şi analiza studiile elaborate pe ţară şi, în special, aspectele transformării democratice – fapte şi cifre, provocări în reforma de stat şi constituirea statului, identificarea elementelor comparative şi analitice în vedearea adoptării unor tehnici superioare de evaluare a deciziilor, care implică costuri importante pentru societate.

În cadrul conferinţei ştiinţifice au fost puse în discuţie următoarele subiecte:
• Cazul Georgiei şi programele europene;
• Rolul iniţiativelor internaţionale;
• Impactul conflictelor separatiste asupra decăderii statului:
- Calea dificilă spre democraţie şi buna guvernare: cazul Republicii Moldova;
- Problema corupţiei şi strategiile anticorupţie în ţările ce se află la etapa de tranziţie;
- Kosovo: statalitate în proces de constituire – probleme şi provocări;
- Provocările ce urmează a fi depăşite în constituirea statului - cazul Afganistanului etc.

În cele din urmă, evenimentul a generat discuţii asupra problemelor şi dificultăţilor ce urmează a fi depăşite în procesul de transformare democratică şi, totodată, au fost propuse recomandări pentru activitatea de mai departe în contextul modelului de Lecţii Învăţate.