Pro Marshall

Ministerul Afacerilor Interne este deschis să colaboreze cu societatea civilă şi Centrul Pro Marshall în domeniul prevenirii corupţiei

  • 03.04.2008


În data de 3 aprilie 2008, Ministerul Afacerilor Interne a semnat un Memorandum de colaborare cu Centrul Pro Marshall din Republica Moldova, scopul fiind dezvoltarea unor relaţii de cooperare între MAI şi Centrul Pro Marshall ca membru al Alianţei Anticorupţie în vederea monitorizării activităţilor de reducere şi prevenire a corupţiei în cadrul MAI.

Prezent la eveniment, ministrul afacerilor interne, domnul Valentin Mejinschi a declarat că Ministerul Afacerilor Interne conştientizează rolul societăţii civile în implementarea obiectivelor majore de prevenire şi combatere a corupţiei şi consecvent orientează forţele spre contracararea acestui flagel în rîndurile efectivului organelor şi subdiviziunilor subordonate. Domnia sa a menţionat că fenomenul corupţiei necesită a fi combătut prin mai multe metode între care: creşterea transparenţei în activitatea instituţiilor; promovarea culturilor organizaţionale bazate pe valori şi practici pozitive întemeiate pe comunicare; etică şi deontologie; profesionalism. „Aceste activităţi şi acţiuni sunt clar determinate şi în Planul Preliminar de Ţară în cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului””, a menţionat ministrul. Domnul ministru a mai specificat că eficientizarea colaborării cu societatea civilă în vederea sensibilizării perceperii fenomenului corupţiei constituie un pilon important pentru instituţia pe care o conduce.

Oficialul a reiterat că pe parcursul anului 2007-2008, MAI cu contribuţia Guvernului SUA, ONG-lor specializate în domeniu şi instituţiile mass-media, a iniţiat un şir de măsuri organizatorice direcţionate spre realizarea sarcinilor trasate, printre care: - accesul rapid şi confidenţial al cetăţenilor la conducerea MAI, prin „linia fierbinte anticorupţie” pe site-ul MAI; telefoane de încredere; înregistrarea automatizată a tuturor apelurilor telefonice prin sistemul automatizat „FOBOS”; - plasarea pe site-ul MAI a textului Planului Preliminar de Ţară „Provocările Mileniului” şi Programului de acţiuni al MAI privind implementarea acestui Plan în organele afacerilor interne; - aprobarea Conceptului şi Regulamentului Centrului de informare şi documentare în domeniul anticorupţiei, eticii şi deontologiei poliţieneşti; - elaborarea şi aprobarea Strategiei de instruire şi a metodologiei pentru personalul specializat din cadrul MAI în vederea prevenirii unor potenţiale acte de corupţie; - participarea conducerii şi angajaţilor MAI la cursurile desfăşurate sub egida proiectului MOLICO al Consiliului Europei; - efectuarea unor sondaje în comun cu Centrul de Investigaţii Sociologice „CBS AXA” şi Institutul de Politici Publice; - elaborarea şi prezentarea în Guvern a proiectelor „Legii privind prevenirea şi combaterea fraudelor săvîrşite prin intermediul mijloacelor electronice” şi „Legii pentru completarea Capitolului XI din Codul penal al Republicii Moldova”.

În final, domnul Valentin Mejinschi a subliniat că „MAI este deschis pentru orice iniţiativă de colaborare şi, ţinînd cont de importanţa acestei conlucrări cu Centrul Pro Marshall care monitorizează impactul şi rezultatele Planului Preliminar de Ţară în sistemul afacerilor interne, considerăm oportun ca acest parteneriat să fie subscris sub forma unui Memorandum de cooperare”.

http://www.mca.gov.md