Pro Marshall

Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Centrul Pro Marshall din Republica Moldova au semnat Acorduri de colaborare

  • 27.03.2008


În data de 27 martie, curent, Serviciul Vamal şi Centrul Pro Marshall din Republica Moldova au semnat două Acorduri de Colaborare. Unul dintre Acordurile semnate ţine de procesul de monitorizare a implementării Planului Preliminar de Ţară în sistemul vamal, iar celălalt prevede efectuarea cercetării comune a problemelor ce ţin de conştientizarea importanţei studiilor în domeniul asigurării securităţii naţionale, promovării principiilor democratice şi a practicilor eficiente printre profesioniştii din domeniul securităţii.

Scopul primului Acord de colaborare este de a dezvolta o relaţie de cooperare între Centrul Pro Marshall, ca membru al Alianţei Anticorupţie, şi Serviciul Vamal cu privire la monitorizarea activităţilor de reducere şi prevenire a corupţiei în cadrul Serviciului Vamal. Realizarea prevederilor Acordului va contribui la sporirea nivelului de informare a opiniei publice în ceea ce priveşte monitorizarea impactului şi rezultatelor Planului Preliminar de Ţară în sistemul vamal.

Cel de-al doilea Acord de colaborare prevede facilitarea şi dezvoltarea cooperării dintre instituţiile semnatare în vederea desfăşurării de activităţi comune. Activităţile respective vor include: realizarea cercetărilor în domeniul asigurării securităţii naţionale; participarea comună la proiecte şi programe; pregătirea conferinţelor şi seminarelor bilaterale şi multilaterale pe probleme de interes comun; efectuarea analizelor, cercetărilor şi studiilor comune; schimbul de opinii şi informaţie obţinute din surse oficiale.

În cadrul ceremoniei de semnare a acordurilor domnul Nicolae Batrîncea, vicedirector general al Serviciului Vamal, a exprimat recunoştinţa deosebită pentru cooperarea care s-a dezvoltat între Serviciul Vamal şi Centrul Pro Marshall, în cadrul procesului de implementare a Planului Preliminar de Ţară.

Vicedirectorul general a menţionat că această ceremonie are o semnificaţie deosebită pentru Serviciul Vamal. În primul rând, evenimentul reprezintă o etapă semnificativă spre realizarea obiectivelor Planului Preliminar de Ţară. Totodată, semnarea acordurilor este motivată şi de necesitatea unei cooperări eficiente între Serviciul Vamal şi societatea civilă, în domeniul combaterii fenomenului corupţiei. Astfel, au fost oficializate relaţiile bilaterale dintre părţi şi au fost create premise pentru dezvoltare pe viitor.

Obiectivul prevenirii şi combaterii fenomenului corupţiei este unul prioritar pentru reformarea Serviciului Vamal, care şi-a asumat cu deplină responsabilitate îndeplinirea întregului spectru de obiective menite să ducă la reducerea nivelului corupţiei şi punerea unui nou accent pe etica profesională. Concomitent dl. Bătrîncea a afirmat că, pentru a lupta cu acest fenomen, trebuie mobilizată întreaga societate, iar pentru o mai mare eficacitate, eforturile noastre trebuie să fie susţinute de societatea civilă. Drept dovadă serveşte dezvoltarea parteneriatului între Serviciul Vamal cu organizaţiile neguvernamentale şi comunitatea de afaceri.

În acest context, acordurile de colaborare semnate prevăd multiple oportunităţi de cooperare bilaterală şi trebuie să fie materializate în acţiuni concrete şi rezultate pozitive. În acest scop Serviciul Vamal va continuă să fie receptiv şi deschis pentru orice adresare din partea societăţii civile, a specificat Dl. Vicedirector.

Doamna Tatiana Busuncian, director al Centrului Pro Marshall, a menţionat că semnarea acestui Acord de colaborare este un eveniment semnificativ, care va contribui la dezvoltarea în continuare a relaţiilor reciproce între societatea civilă şi structurile de forţă, în procesul democratizării în Republica Moldova.

Centrul Pro Marshall în comun cu Serviciul Vamal preconizează elaborarea şi implementarea mai multor proiecte ce ţin de studiul şi cercetarea problemelor actuale în domeniul securităţii naţionale, precum şi al soluţionării conflictelor.

http://www.customs.md