Pro Marshall

Examinarea cooperării serviciilor speciale în combaterea ţintelor teroriste – etapa I

  • 05.03.2008


În data de 5-7 martie 2008, la Tirana, Albania, a avut loc Şedinţa Grupului de Lucru pentru Combaterea Terorismului. Şedinţa Grupului de Lucru a fost organizată de către Centrul European pentru Studii de Securitate George C. Marshall în cooperare cu Consorţiul Parteneriatul pentru Pace, serviciile speciale de stat din Albania şi OSCE. Tematica discuţiilor din cadrul şedinţei, care a durat trei zile, a constituit examinarea cooperării serviciilor speciale în combaterea ţintelor teroriste – etapa I, la care au participat 37 de reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor din diferite ţări. Scopul şedinţei a fost stabilirea şi diseminarea celor mai bune practici europene pentru combaterea terorismului, obiectiv realizabil prin îmbunătăţirea cooperării şi comunicării între toate organismele cu atribuţii în acest domeniu, fiind subliniată necesitatea îmbunătăţirii schimbului de informaţii între serviciile speciale pentru stabilirea şi implementarea unor măsuri eficiente care să prevină atacurile teroriste potenţiale.

Grupul de Lucru pentru Combaterea Terorismului colaborează direct cu personalul serviciilor speciale din diferite ţări întru crearea unui cadru formal riguros fundamentat ştiinţific şi cu înaltă relevanţă aplicativă. În calitate de membru al Grupului de Lucru pentru Combaterea Terorismului, dna Tatiana Busuncian a susţinut o prezentare cu tema „Rolul cooperării interdepartamentale în combaterea terorismului – cazul Republicii Moldova”. Dna Busuncian a menţionat importanţa sarcinii globale a societăţii în lupta împotriva terorismului, aceasta fiind axată pe dezvoltarea unei solidarităţi reciproce bazate pe colaborarea internaţională interdepartamentală, care în final va constitui un avantaj considerabil în contextul cooperării regionale. Colaborarea serviciilor speciale trebuie să se bazeze pe o operaţiune internă comună interdepartmentală, precum şi pe o cooperare interstatală bilaterală şi multilaterală, cu participarea organizaţiilor specializate din diverse domenii de activitate. Mai mult ca atât, această cooperare poate avea loc şi în cadrul organizaţiilor internaţionale, în special al Naţiunilor Unite, NATO, EU, OSCE şi Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai.

În final evenimentul a fost evaluat pozitiv de către toţi participanţii. Agenda şedinţei a cuprins, de asemenea, analiza dificultăţilor practice în procesul de identificare a celor mai importante metode şi modalităţi de contracarare a terorismului. A fost analizată experienţa altor ţări, care s-a axat pe perceperea necesităţilor, schimbul de experienţă şi crearea unei reţele de experţi în domeniu.

Funcţia serviciilor speciale în procesul de combatere a terorismului în secolul XXI reprezintă o sarcină dificilă, ce necesită o nouă abordare a dezvoltării sociale şi tehnologice. Totodată, este necesar de a analiza obiectiv noile tendinţe şi ameninţări. Informaţia serviciilor speciale este esenţială în combaterea şi diminuarea efectelor tactice ale terorismului. Aceasta fiind cheia spre modelarea veridică şi credibilă şi managementul de succes al riscului.

Terorismul va continua să prezinte o ameninţare reală la adresa generaţiilor viitoare dacă toate statele implicate în combaterea terorismului nu vor avea o percepere comprehensivă şi fermă a politicii în acest sens.