Pro Marshall

Conferinţa „Impactul conflictelor asupra sistemului de securitate internaţională”

  • 07.12.2007


Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova, în cooperare cu Centrul Pro Marshall din Republica Moldova şi Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova, a organizat la data de 7 decembrie 2007, orele 14.00, în încinta auditoriului 114, blocul 6, USM, Conferinţa studenţiască cu genericul „Impactul conflictelor asupra sistemului internaţional de securitate”.

Development-ul educaţional în domenul securităţii internaţionale în vederea asimilarilor de a se adapta la noul context al securităţii naţionale şi internaţionale, precum şi contribuirea la sporirea nivelului de informare a studenţilor vizavi de problematica conflictelor au constituit obiectivele evenimentului.

Actualitatea tematicii Conferinţei a fost determinată de necesitatea crescîndă a conlucrării, pe plan internaţional, între diferiţi subiecţi ai relaţiilor internaţionale în vederea găsirii obiectivelor şi metodelor comune de aplanare a conflictelor, iar cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de soluţionare a conflictelor constituie o necesitate pentru viitorii specialişti în domeniul relaţiilor internaţionale.