Pro Marshall
Proiectul: Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate în MAI

Proiectul: Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate în MAI

 • 15.08.2019

Centrul Pro Marshall din Republica Moldova, implementează

Proiectul ”Integritate prin Responsabilitate pentru Credibilitate în MAI”.

Perioada 

 •    01.08.2019 - 28.02.2020

Finanțator

 •    Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Scopul proiectului

 •    Promovarea integrității, responsabilității  transparenței în domeniul asigurării ordinii publice și   consolidarea credibilității instituționale

Obiectivele proiectului

 •    Monitorizarea implementării Planului de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice și   elaborarea rapoartelor alternative;
 •    Consemnarea progreselor și dificultăților, a riscurilor și propunerilor de diminuare a riscurilor;
 •    Consolidarea încrederii în sistemul afacerilor interne prin promovarea exemplelor pozitive și de     diminuare a percepției negative a  MAI.

Beneficiarii proiectului

 •    Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile subordonate;
 •    Centrul Național Anticorupție;
 •    Oficiul Avocatului Poporului.

Activitățile proiectului

 •    Monitorizarea Planului de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice;
 •    Efectuarea studiilor de vizită și documentare în cadrul instituțiilor subordonate MAI;
 •    Aplicarea sondajelor de opinie și a focus-grupurilor în vederea măsurării percepției publice privind   colaboratorii sistemului afacerilor interne;
 •    Identificarea mecanismelor de implementare a politicilor anticorupție și a managementului riscurilor de     corupție;
 •    Sporirea credibilității sociale în sistemul afacerilor interne prin identificarea și mediatizarea exemplelor   pozitive;
 •    Elaborarea și prezentarea Raportului alternativ de implementare a Planului de acțiuni anticorupție în   domeniul asigurării ordinii publice.

Echipa proiectului

    Tatiana Busuncian - director, expert; Valeriu Mija - expert, monitor; Vitalie Moisei - expert asociat; Sanda Sandu -  expert asociat; Igor Fondos - expert asociat, Angela Buliga, asistent proiect, monitor.

Product Image