Pro Marshall

Prezentarea publica a studiului: “Arhitectura securităţii în vecinătatea estică a UE: provocări şi realităţi”

  • 08.06.2011

La 31 mai 2011 a avut loc prezentarea publică a studiului: “Arhitectura securităţii în vecinătatea estică a UE: provocări şi realităţi”, care a întrunit materialele Mesei Rotunde cu acelaşi generic, organizate în iunie 2010, la Chişinău de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului: “Arhitectura securităţii în vecinătatea estică a UE: provocări şi realităţi”, organizat de către Centrul Pro Marshall din Republica Moldova în colaborare şi cu sprijinul Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova, fiind cofinanţat de Ambasada Lituaniei la Chişinău, punct de contact NATO şi Fundaţia Friedrich Ebert.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice, societăţii civile, mass media, ambasadori şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău, precum şi experţi din Elveţia şi Ucraina.

Scopul principal al proiectului a fost sensibilizarea opiniei publice şi facilitarea dezbaterii publice pe probleme privind reforma sistemului de securitate al Republicii Moldova şi elaborarea unei abordări unanime între personalităţi cu putere de decizie şi reprezentanţi ai societăţii civile cu privire la viitorul securităţii Republicii Moldova, pe baza experienţei existente în noile state-membre ale UE. Un alt scop al proiectului a fost de a învăţa din experienţele şi cunoştinţele acumulate de ţările europene în domeniul diverselor modele de securitate.

Produsul final a proiectului: “Arhitectura securităţii in vecinătatea estică a UE: provocări şi realităţi”, este elaborarea unei carti cu acelaşi nume. Experţii prezenţi la prezentarea publică a studiului au propus ca prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale de specialitate să se iniţieze studii privind creşterea competenţelor specialiştilor în domeniul securităţii şi apărării prin înfiinţarea unor centre universitare, prin intermediul cărora să se recurgă la modernizarea, restructurarea şi crearea de noi discipline şi programe de studiu universitare în vederea pregătirii unor specialisti de înaltă calificare, adaptată cerinţelor actuale.

O altă propunerea a fost, organizarea training-urilor pentru studierea şi cercetarea spaţiului de securitate şi apărare, aceastea urmând să pregătească o noua generaţie de specialişti în domeniu, conform standardelor europene. Specialiştii instruiţi vor activa cu siguranţă în vederea creării unui cadru politic, economic şi de securitate puternic în Republica Moldova.