Pro Marshall

Seminarul Internaţional "Consolidarea cooperării dintre instituţiile publice, mass-media şi societatea civilă din Republica Moldova în combaterea terorismului"

  • 08.12.2009
Seminarul Internaţional cu genericul „Consolidarea cooperării dintre instituţiile publice, mass-media şi societatea civilă din Republica Moldova în combaterea terorismului” a fost organizat de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova în cooperare cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi Centrul de la Geneva privind Controlul Democratic al Forţelor Armate (DCAF).

Scopul acestui seminar internaţional a fost colaborarea instituţiilor publice din Republica Moldova, mass-media şi societatea civilă privind combaterea terorismului în vederea identificării metodelor şi mijloacelor pentru consolidarea unei cooperări mai eficiente dintre acestea.

Obiective evenimentului au constituit:

- sporirea gradului de conştientizare a mass-mediei şi societăţii civile din Republica Moldova în ceea ce priveşte necesitatea şi cerinţele pentru combaterea terorismului;
- înţelegerea comună a instituţiilor publice, reprezentanţilor mass-media şi societăţii civile din Republica Moldova privind dezvoltarea şi implementarea politicilor naţionale antiteroriste;
- acordarea schimbului de informaţii privind bunele practici pentru consolidarea cooperării dintre instituţiile publice, mass-media şi societatea civilă;
- consultarea în ceea ce priveşte măsurile practice ce ar putea fi aplicate de către autorităţile publice din Republica Moldova în scopul îmbunătăţirii cooperării dintre instituţiile publice, mass-media şi societatea civilă în combaterea terorismului.

Agenda seminarului a cuprins trei sesiuni:

Sesiunea I: Progresele privind combaterea terorismului. Contribuţia Republicii Moldova în lupta împortiva terorismului.

Scopul sesiunii a constituit abordarea ameninţărilor teroriste din prezent şi efectul acestora la nivel naţional şi internaţional. În cadrul acestei sesiuni a fost punctată dinamica diferitor direcţii în lupta împortiva terorismului. Această sesiune a oferit oportunitatea autorităţilor publice din Moldova de a prezenta contribuţia acestora în combaterea terorismului. La acest capitol, reprezentanţii mass-mediei şi societăţii civile au avut posibilitatea să-şi exprime opinia şi percepţia privind contribuţia adusă de către Republica Moldova în lupta împotriva terorismului.

În cadrul sesiunii I şi-au prezentat comunicările experţi de la Personalul Internaţional NATO, Departamentul pentru Politică şi Planificare a Apărării (NATO IS/DPP), Centrul de Excelenţă de Apărare Împotriva Terorismului (Turcia), Serviciului de Informaţii şi Securitate a Republicii Moldova, Centrul de Investigaţii Jurnalistice din Moldova.

Sesiunea II: Crearea unei cooperării mai eficiente dintre instituţiile publice, mass-media şi societatea civilă din Republica Moldova.

Această sesiune s-a axat pe schimbul de experienţă la nivel naţional şi internaţional în ceea ce priveşte bunele practici, lecţii învăţate în procesul consolidării cooperări dintre mass-media şi societatea civilă. Totodată, s-au analizat eforturile instituţiilor publice din Republica Moldova în vederea colaborării cu mass-media şi societatea civilă atît la nivel naţional cît şi internaţional. Experţii internaţionali au oferit participanţilor din Republica Moldova sugestii privind crearea parteneriatului dintre instituţiile publice, mass-media şi societatea civilă.

În cadrul sesiunii II şi-au prezentat comunicările experţi de la Personalul Internaţional NATO, Departamentul de Presa, Centrul de la Geneva privind Controlul Democratic al Forţelor Armate (DCAF), Adunarea Parlamentară a NATO, Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova şi un expert independent din Moldova.

Sesiunea III: Consolidarea cooperării dintre instituţiile publice din Republica Moldova, mass-media şi societatea civilă în combaterea terorismului.

Această sesiune de dezbatere a fost axată pe acordarea unei surse de inspiraţii pentru ulterioare măsuri luate de către participanţii din Moldova privind consolidarea cooperării dintre instituţiile publice, mass-media şi societatea civilă în combaterea terorismului. De asemenea, au fost puse în discuţie sugestiile în ceea ce priveşte îmbunătăţirea procedurilor şi practicilor instituţionale din Republica Moldova: sporirea gradului de conştientizare a publicului larg privind eforturilor în combaterea terorismului; îmbunătăţirea procesului de implicare a civililor în crearea şi implementarea politicilor antiteroriste; consolidarea procesului de raportare de către mass-media în situaţiile de urgenţă şi contracararea facţiunilor extremiste în mass-media.

În cadrul sesiunii III şi-au prezentat comunicările experţi de la Centrul de la Geneva privind Controlul Democratic al Forţelor Armate (DCAF), Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Serviciul Român de Informaţii, Centrul Antiterorist din Ucraina.

Grupul ţintă a cuprins 70 reprezentanţi ai instituţiilor publice din Republica Moldova implicaţi în combaterea terorismului, reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale mass-media şi ai societăţii civile ce activează în domeniul afacerilor externe şi securităţii, ambasadori şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău, precum şi experţi din ţările NATO şi PfP, experţi OSCE şi a Adunării Parlamentare a NATO.